roboty ziemne do głębokości 2m

zagospodarowywanie terenu i pielęgnacja zieleni

porządkowanie terenów po budowie

transport

przyłącza wody i kanalizacji

sprzedaż oraz montaże przydomowych oczyszczalni ścieków

drenaż domów i działek

odwierty pod ogrodzenie

niwelacja terenu

odwodnienia i inne usługi budowlane